top of page

澳洲起樓狂想曲 (三)


確認了建築商(Builder)合約後,我們要將地盤交給建築商。首先要安排租客盡快遷出,然後通知水、電、煤氣等停止服務,否則清拆時會造成危險。


下一步就是處理原有的房屋了,我們可以有多個選擇。最懶的方法是判給建築商,第二個方法是自行報價拆掉這原有的房屋,第三個方法是研究能否將這房屋連根拔起,然後運到其他地方用又或賣給人。


這是一間1950年建成的單層木結構房屋,大約90平方米。

選擇和建築商幫我們搞埋當然係最慳水慳力既做法,但係唔慳錢。佢地會加約15%-20%既利潤 (或服務費)。有時間既話就自己打電話去問,約時間去睇場然後追報價,其實都係成本!


我地既好處係夠得閑,同埋好鬼好學,所以搵左成6-7間拆屋公司報價。這類單層約100平方米的木屋清拆費用報價在 AUD20,000至AUD30,000 之間(連GST),還要看有多少大樹在地盤內,每棵計,好彩我們地盤沒有大樹。澳洲政府好嚴格,所有建築廢物都要指定處理,全部要付費,不過都包左在報價裡面。


最後仲有終極方案 - 成間搬走,賣比人!分分鐘仲有錢賺!呢個方案原則上係最Perfect又最環保,但係首先要研究間屋既結構係唔係合適,如果底部有木樁或鋼材建造的平台,能較易搬走,如果直接建在水泥地上,則搬運過程較為困難,甚至不適合搬遷。仲要睇70歲的老屋能否承受舟車勞頓,會否中途夭折!出大路既小路夠唔夠闊,能否轉彎出大路。這方案另有風險是如果撞壞了道路或其他路上的財物…就…!


經過詳細的考慮和研究,我們選擇玩成間搬走;我地果間屋雖然已經成70歲,但係仲老當益壯,又乎合搬運條件,但係搬去邊呢?又沒有人買,好吧送了人就好了!就這樣吧!在做足安全措施下和封路下,讓這老屋移民到別處去了!


屋仔去了,清理地盤後我們會將地盤交予建築商,然後這段時期的保險和責任便歸建築商,直至完工為止!可惜清理地盤時我們發現另外一件事!竟然有石棉!!


2 views0 comments

Comments


bottom of page